Történelmünk és Partnereink

Vezető oktatóink hazai egyetemek elismert tanárai közül kerültek ki. Ennél fogva már induláskor igyekeztünk korszerű tartalommal megtölteni intézményünk programjait. A rendszerváltás idején elsők között kezdtünk el foglalkozni a piacgazdaság kutatásával, erre építve az akkor még hazánkban innovációnak számító új típusú vezetőképzést. Akkoriban még nem volt ennek kialakult és könnyen átvehető magyar nyelvű gyakorlata. Ezért a képzésfejlesztés kezdeti időszakában igyekeztünk kapcsolatot keresni az egyéni típusú gazdasági felnőttképzés, számunkra is elérhető valamelyik európai vagy amerikai szereplőjével. A Newport University-vel létrehozott együttműködési célkitűzésünk elsősorban korszerű felnőttképzési modulszerkezet és tananyagok átvételére irányult. Rövidesen sikerült is itthon akkreditálni az amerikai mintára kifejlesztett hazai felnőttképző rendszerünket. Egyéni kérelem és tartalmi egyenértékűség alapján egy ideig esetenként még megszerezhető volt a külföldi partner fokozata is az intézménycsoportunkban befejezett akkreditált programunk bázisán, a külföldi partnerintézmény mérlegelése szerint. Programunk elvégzését követően, a benne foglalt angol nyelvi követelmény figyelembevételével, ez a külföldi partner felé egy pályázat benyújtását és egy tőlünk független külön díj átutalását igényelte. Két évtizedes stratégiai kapcsolatunk tette lehetővé az 1976.óta mindmáig, jelenleg jogutódként Janus University néven törvényesen működő, nem akkreditált amerikai Newport University, illetve egy rövidebb időszakban az általa alapított Newport International University BBA, MBA, Ph.D.és DBA fokozatának tartalmi egyenértékűség alapján való megszerezhetőségét. Ennek feltétele az volt, hogy az illető személy már rendelkezzen tartalmilag egyenértékű befejezett hazai akkreditált felnőttképzési programvégzettséggel és igazolható angol nyelvi tanulmányokkal, továbbá a külföldi partner egyáltalán elfogadja a pályázó egyéni kérelmét az elvégzett program tartalmi mérlegelése alapján. A pályázónak személyes döntése alapján volt tehát lehetősége a fent említett megfelelő fokozat megszerzésére, közvetlenül a külföldi intézménytől. Az elmúlt évtized középső éveiben többnyire a Newport International University, előtte és utána pedig az alapító Newport University volt az együttműködő partnerünk.

Együttműködésünk időszakában mindkét amerikai intézmény a hatályos szövetségi és állami szabályozásnak megfelelően működött. Az eseti hallgatói kérelemre az általuk kiadott, nem akkreditált fokozatot State of California, illetve korábban State of Wyoming által Apostille okirattal felülhitelesített formában adták ki.

Az amerikai fokozat megszerzésére történő önéletrajzi hivatkozást az alábbi szöveggel javasoltuk megtenni: "Az akkreditált hazai felnőttképzési képesítés tartalmi egyenértékűsége alapján szereztem meg a programot angol nyelven dokumentáló nem akkreditált amerikai Newport University (vagy a Newport International University) által felülhitelesítve kiállított "... degree-t."

A nem akkreditált külföldi oklevél és tantárgyi melléklete az elvégzett tanulmányok dokumentálására szolgál. Nem használható a hazai Bologna-i rendszer diplomájaként, vagy pl. tudományos Ph.D. fokozataként. Ugyanakkor Magyarországon a munkáltatók szakmai szempontok alapján, honosítási kötelezettség nélkül is figyelembe vehetik közgazdasági jellegű munkakörök betöltésekor. Intézménycsoportunkban korábban végzett Résztvevőinknek is a Felnőttképzési Akkreditáló Testület (FAT) által akkreditált, a hazai Tanúsítványban megfogalmazott szóösszetétel szerinti akkreditált felnőttképzési képesítés , illetve programvégzettség használatát javasoljuk. Ez esetünkben a vezetői továbbképzés vállalatgazdász jellegét és szintjét, valamint sikeresen teljesített moduljait igazolja.

Néhány éve már lezártuk mind a Newport International University mind pedig a Newport University partnerekkel folytatott korábbi együttműködésünket. Megköszöntük a hazai továbbképző rendszerünk létrehozásához nyújtott segítségüket és időközben saját, gyakorlatiasabb profilú felnőttképzést alakítottunk ki.

English Version magyar verzió Econovum Akadémia WebMail Tájékoztatás Köszöntő Általános ismertető Programok és modulok Oktatási segédanyagok Oktatóink Partner kapcsolatok Akkreditáció Menedzser Klub Hírek és események Portréfilm levélküldés