K Ö Z L E M É N Y

Pontosan negyedszázada működő, jelenleg is akkreditált felnőttképző intézményünket az Econovum Akadémia Professzorok Vezetőképző Intézetét négy év után ismét elérte a választási kampány szele. Erre utalnak a képzési programjainkat elvégző közszereplőket támadni kívánó és ennek érdekében az intézményünket és az intézményünknél megszerzett akkreditált képesítést dehonesztáló cikkek és blogbejegyzések. Intézményünk sohasem kötődött politikai párthoz és nem kötelezte el valamely oldal mellett. Az idők során intézményünkben végzett, többnyire magas beosztású szakemberek is csak egy dologban hasonlítanak egymásra. Abban, hogy mindnyájan tisztességes emberek, akik vállalták a munka melletti kemény tanulást is. Többségük az előírt minimális átfutási időt meghaladóan csak jóval hosszabb idő alatt tudta maradéktalanul teljesíteni a hazai akkreditációval járó szigorú tanulmányi követelményeket! (Igaz, a tanulás tényét még senki sem vonta kétségbe!)

Szeretnénk azt is újólag nyomatékosítani, hogy akadémiánk mindenkoron kizárólag hatályos felnőttképzési akkreditációval adta ki a Tanúsítványban szereplő hivatalos megnevezésű programvégzettséget , vagy képesítést a programot sikeresen elvégző Résztvevőnek!

Az amerikai Newport University-vel, illetve egy rövidebb időszakban az általa alapított Newport International University-vel létrehozott korai együttműködési célkitűzésünk elsősorban korszerű felnőttképzési modulszerkezet és tananyagok átvételére irányult. Együttműködésünk időszakában mindkét amerikai partner intézmény törvényesen működött, amit a honlapunkra feltett okiratok is igazolnak. Ehhez még azt is hozzátesszük, hogy a tartalmi megfelelőségre és angol nyelvi tanulmányokra alapozott eseti hallgatói kérelemre kiadott, nem akkreditált amerikai fokozatot State of California, illetve korábban State of Wyoming által Apostille okirattal felülhitelesített formában adták ki.

Az amerikai fokozat megszerzésére történő önéletrajzi hivatkozást az alábbi szöveggel javasoltuk megtenni: "Az akkreditált hazai felnőttképzési képesítés tartalmi egyenértékűsége alapján szereztem meg a programot angol nyelven dokumentáló nem akkreditált amerikai Newport University (vagy a Newport International University) által felülhitelesítve kiállított "... degree-t.. (A pontos, javaslatunknak megfelelő önéletrajzi hivatkozás kizárja minden félreértés és esetleges rosszindulatú támadás lehetőségét.)

Honlapunkon évek óta szerepel az a figyelmeztetés, mely szerint a nem akkreditált külföldi oklevél és tantárgyi melléklete az elvégzett tanulmányok dokumentálására szolgál. Nem használható a hazai Bologna-i rendszer diplomájaként, vagy pl. tudományos Ph.D. fokozataként. Ugyanakkor Magyarországon a munkáltatók szakmai szempontok alapján, honosítási kötelezettség nélkül is figyelembe vehetik közgazdasági jellegű munkakörök betöltésekor. Intézménycsoportunkban korábban végzett Résztvevőinknek is a Felnőttképzési Akkreditáló Testület (FAT) által akkreditált, a hazai Tanúsítványban megfogalmazott szóösszetétel szerinti akkreditált felnőttképzési képesítés , illetve programvégzettség használatát javasoljuk. Ez esetünkben a vezetői továbbképzés vállalatgazdász jellegét és szintjét, valamint sikeresen teljesített moduljait igazolja.

A tevékenységünket igényesen és szigorúan felügyelő hatóságok többszöri ellenőrzése is megerősítette, hogy intézetünk maradéktalanul és kifogástalanul betartja a működési előírásokat. Intézményünk mind a múltban, mind pedig a jövőben is kizárólag a szigorú tanulmányi követelmények sikeres teljesítése alapján ad ki tanúsítványt hatályosan akkreditált felnőttképzési programvégzettségről. A szóban forgó színvonalas és korszerű vezetői továbbképzéssel az életen át történő tanulás elősegítését tekintjük küldetésünknek, ami hozzájárulhat a gazdasági versenyképesség fokozásához.

Kérjük fentiek szíves tudomásul vételét.

Dr. Solt Péter
Az Econovum Akadémia jogi képviselője* * * *


Tájékoztatás a holnapunkra látogató Kedves Érdeklődőnek

Az Econovum Akadémia az elmúlt évtizedben folyamatosan rendelkezett felnőttképzési intézményi akkreditációval. Ezen belül a beiratkozott Résztvevőknek kizárólag hatályos felnőttképzési programakkreditációval adta ki a megfelelő képesítéseket. Ezeket a programvégzettségeket nem diplomaként, hanem mindenkoron a tanúsítványban szereplő "Felnőttképzésben ... Képesítés" szóösszetételben javasoltuk használni. A hazai akkreditált felnőttképzési programot eredményesen elvégző Résztvevő egyénileg kérvényezhette a tananyagfejlesztésben régóta partnerünknek számító amerikai, nem akkreditált Newport University és a Newport International University megfelelő degree dokumentumának kiadását közvetlenül a külföldi intézménytől. Honlapunkon hosszú ideje szerepel az a tájékoztatás, hogy a nem akkreditált külföldi oklevél és tantárgyi melléklete csak az elvégzett tanulmányok dokumentálására szolgál. Nem használható a hazai Bologna-i rendszer, pl tudományos Ph.D fokozataként.

Amikor 2011-ben kifogást emelt az Oktatási Hivatal egyes, hatályosan akkreditált felnőttképzési programjaink megnevezésével kapcsolatban, akkor ezt a problémát mi önként és haladéktalanul orvosoltuk, a szóban forgó programok új megnevezéssel történt mielőbbi akkreditálásával. Akkreditált felnőttképzési intézményünk jelenleg az Oktatási Hivatal utasításának megfelelően csakis a hasonló tartalmú, de új megnevezéssel akkreditált felnőttképzési programokat szolgáltatja.

Azt is fontosnak tartjuk mindehhez hozzátenni, hogy a működésünket igényesen és szigorúan felügyelő Felnőttképzési Akkreditáló Testület (FAT) többszöri, köztük a legutóbbi 2012. áprilisi ellenőrzése is megerősítette, hogy intézetünk kifogástalanul betartja a működési előírásokat.

Intézményünk mind a múltban, mind pedig a jövőben is kizárólag a szigorú tanulmányi követelmények sikeres teljesítése alapján ad ki tanúsítványt hatályosan akkreditált felnőttképzési programvégzettségről. A szóban forgó színvonalas és korszerű vezetői továbbképzéssel az életen át történő tanulás elősegítését tekintjük küldetésünknek, ami hozzájárulhat a gazdasági versenyképesség fokozásához.

Dr. Solt Péter
Az Econovum Akadémia jogi képviselője

English Version magyar verzió Econovum Akadémia WebMail Tájékoztatás Köszöntő Általános ismertető Programok és modulok Oktatási segédanyagok Oktatóink Partner kapcsolatok Akkreditáció Menedzser Klub Hírek és események Portréfilm levélküldés